Družba Hausbrandt Caffè d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: „Družba“) daje te informacije na razpolago v skladu s 13. členom Uredbe (EU) 2016/679 (v nadaljnjem besedilu: „GDPR“), ki se nanaša na zaščito fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov, da bi vas seznanila z nameni in načini obdelave osebnih podatkov, ki jih morda sporočite med brskanjem po tej spletni strani (v nadaljevanju „Spletno mesto“).

Prosimo, upoštevajte, da se te informacije nanašajo samo na Spletno mesto in ne na spletišča tretjih oseb, do katerih lahko uporabnik dostopi prek povezav, ki jih ta vsebuje.

KATEGORIJE OBDELANIH PODATKOV

Navigacijski podatki

Informacijski sistemi in postopki programske opreme, ki se uporabljajo za delovanje tega Spletnega mesta, med svojim običajnim delovanjem pridobijo nekatere osebne podatke, katerih prenos je impliciten pri uporabi internetnih komunikacijskih protokolov. Gre za informacije, ki se ne zbirajo z namenom povezovanja istih z določenimi posamezniki, vendar bi lahko zaradi svoje narave prek obdelave in povezovanja s podatki, ki jih hranijo tretje osebe, omogočile prepoznavanje uporabnikov. Ta kategorija podatkov vključuje na primer naslove IP ali imena domen računalnikov, ki jih uporabljajo uporabniki, ki se povežejo s Spletnim mestom, naslove zahtevanih virov URI (enotni identifikator vira), čas zahteve, način, ki se uporabi pri predložitvi zahteve strežniku, velikost datoteke, ki je bila pridobljena v odgovor, številsko kodo, ki označuje stanje odgovora, ki ga poda strežnik (uspešno, napaka itd.) in druge parametre, ki se nanašajo na operacijski sistem in računalniško okolje uporabnika. Ti podatki se uporabljajo samo za pridobitev anonimnih statističnih informacij o uporabi spletnega mesta in za preverjanje njegovega pravilnega delovanja ter se takoj po obdelavi izbrišejo.

Podatke, ki jih uporabnik prostovoljno posreduje

Neobvezno, izrecno in prostovoljno pošiljanje elektronske pošte na naslove, navedene na Spletnem mestu, pomeni naknadno pridobitev naslova pošiljatelja, ki je potreben za odzivanje na zahteve, kakor tudi vseh drugih osebnih podatkov, vključenih v sporočilo. Poleg tega so posebne informacije v povzeti obliki navedene ali prikazane v razdelkih Spletnega mesta, namenjenih posebnim storitvam na zahtevo uporabnika in po potrebi odvisne od njegovega soglasja.

Piškotki

V skladu z odločbo Nadzornika za varstvo osebnih podatkov št. 229 z dne 8. maja 2014 o „določitvi poenostavljenih postopkov za obveščanje uporabnikov in pridobitev soglasja za uporabo piškotkov“, družba obvešča uporabnike, da se na tem Spletnem mestu uporabljajo navigacijski piškotki. Prosimo, upoštevajte, da se te informacije nanašajo samo na Spletno mesto in ne na spletišča tretjih oseb, do katerih lahko uporabnik dostopi prek povezav, ki jih ta vsebuje.

O piškotkih.

Piškotek je majhna datoteka, ki se pošlje v uporabljeni brskalnik in shrani na vašo napravo, ko obiščete spletno mesto, kot je hausbrandt.it. Piškotki omogočajo brezhibno delovanje Spletnega mesta in izboljšujejo njegovo učinkovitost, lastniku Spletnega mesta pa zagotavljajo informacije za statistične ali oglaševalske namene, predvsem zaradi prilagoditve vaše izkušnje brskanja, pri čemer shranijo vaše nastavitve. Spletno mesto uporablja različne vrste lastnih piškotkov (ki jih pripravi in upravlja Hausbrandt Caffè d.o.o.)  in piškotkov tretjih oseb (ki jih pripravijo in upravljajo tretje osebe na podlagi lastne politike zasebnosti in ne pod nadzorom družbe Hausbrandt Caffè d.o.o.). V nadaljevanju najdete preglednico s pojasnili:

 

VRSTA PIŠKOTKOV FUNKCIJA
Tehnični piškotki (o seji ali navigaciji) Zagotavljajo normalno navigacijo in uporabo spletnega mesta ter posledično zagotavljajo funkcionalnost in optimizacijo brskanja znotraj spletnega mesta.
Funkcijski piškotki Ti so nujno potrebni za zagotavljanje storitev, ki jih uporabnik izrecno zahteva.
Lastni analitični piškotki Uporablja jih in ustvari izključno Hausbrandt Caffè d.o.o.za zbiranje informacij v zbirni in anonimni obliki o številu uporabnikov in o tem, kako uporabniki obiskujejo spletno mesto.
Analitični piškotki tretjih oseb (npr. Google Analytics) Hausbrandt Caffè d.o.o.je sprejel ustrezna orodja za zagotovitev, da se obdelava s temi piškotki izvaja le za statistične namene.

 

Omogočanje in onemogočanje piškotkov iz brskalnika.

 

Večina brskalnikov je konfigurirana za sprejemanje, nadzorovanje ali onemogočanje piškotkov prek nastavitev. Kljub temu vas želimo opomniti, da lahko onemogočanje navigacijskih ali funkcijskih piškotkov povzroči nezadovoljivo delovanje spletnega mesta in/ali omejitev storitve, ki jo ponujamo.

V nadaljevanju najdete povezave za upravljanje piškotkov iz naslednjih brskalnikov:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255

Chrome: https://support.google.com/chrome/a nswer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en

NAMEN IN PRAVNA PODLAGA ZA OBRAVNAVO, NARAVA POSREDOVANJA PODATKOV IN POSLEDICE V PRIMERU ZAVRNITVE

Družba bo vaše podatke obdelala, da bi olajšala brskanje in zagotovila storitve, ki jih boste morda zahtevali prek obrazcev, ki so v ta namen na Spletnem mestu posebej zasnovani. Razen navedenega za navigacijske podatke in za tehnične piškotke, lahko v razdelkih Spletnega mesta, zasnovanih za določene zahtevane storitve, prostovoljno posredujete svoje osebne podatke za namene, navedene v ustreznih obvestilih, vendar lahko njihovo neposredovanje onemogoči pridobitev zahtevane storitve.

OBDOBJE SHRANJEVANJA PODATKOV

Osebni podatki, zbrani z uporabo Spletnega mesta, se obdelujejo za čas, ki je nujno potreben za doseganje namena, za katerega so bili zbrani, in po poteku tega, za čas, ki ga določajo veljavni predpisi.

Za več podrobnosti si preberite informacije za posamezne storitve.

OBSEG POSREDOVANJA PODTAKOV IN KATEGORIJE PREJEMNIKOV

Vsi zbrani in obdelani podatki se izključno za zgoraj navedene namene lahko sporočijo osebam znotraj družbe, ki so pooblaščene za obdelavo podatkov v skladu z njihovimi dolžnostmi, ter zunanjim osebam, ki jim bi bilo morebiti treba sporočiti podatke. Ti prejemniki, če obdelujejo podatke v imenu Družbe, bodo določeni kot upravljavci podatkov s posebno pogodbo ali drugim pravnim aktom.

Za več podrobnosti si preberite informacije za posamezne storitve.

PRENOS PODATKOV TRETJI DRŽAVI IN/ALI MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim državam izven Evrope.

PRAVICE ZAINTERESIRANIH STRANK

Od našega podjetja imate pravico (glejte člene 15–22 GDPR) zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov in jih popraviti, če so netočni, izbris ali omejitev njihove obdelave, če so izpolnjeni predpisani pogoji, ter prenosljivost posredovanih podatkov, samo če so predmet avtomatizirane obdelave na podlagi soglasja ali pogodbe. Poleg tega imate pravico, da prekličete soglasje, dano za namene obdelave, ki ga zahtevajo, brez poseganja v zakonitost obdelave, izvedene do trenutka preklica. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, Nadzorniku za varstvo osebnih podatkov.

Za več podrobnosti si preberite informacije za posamezne storitve.

Obdelovalec podatkov

Lastnik obdelave vaših osebnih podatkov je družba Hausbrandt Caffè d.o.o., na katero se lahko obrnete pisno s priporočenim pismom s povratnico, naslovljenim na Hausbrandt Caffè d.o.o., s sedežem na naslovu Poslovna Cona Risnik 6 – 6215 – Divaca – Slovenia ali z elektronskim sporočilom na elektronski naslov info@hausbrandt1892.si.